slider slider slider slider slider

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

                                              Drogę uzyskania pozwolenia na budowę podzielić można na dwa etapy:

I. ETAP - skompletowanie dokumentów upoważniających do złożenia wniosku o pozwolenie

W tym etapie najważniejszym dokumentem jest uzyskanie decyzji o WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (WZiZT). Wydaje ją na nasz wniosek Wydział Architektury właściwego Urzędu Miasta lub Gminy.

Wniosek ten powinien zawierać:
- charakterystykę zabudowy (czemu obiekt ma służyć, jego gabaryty, kąt spadku dachu, ile ma mieć pięter itp.)
- przewidywany sposób zagospodarowania działki (gdzie będzie posadowiony dom, gdzie wyjazd z garażu na ulicę, itp), a jego załącznikami winny być uzyskane przez nas w odpowiednich zakładach pisemne warunki i zapewnienia możliwości uzyskania odpowiednich dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, tudzież odprowadzenia ścieków.


Warunki zasilania w energię elektryczną wydaje właściwy Rejon Energetyczny. W naszym wniosku powinno być określone zapotrzebowanie na moc (także w okresie budowy domu).

Warunki przyłączenia i dostawy gazu określi miejscowy Zakład Gazowniczy, przy czym w naszym wniosku winna być zawarta informacja o planowanym wykorzystaniu gazu (np. do kuchni i łazienki, na ogrzewanie domu itp.) Wymagana jest w dodatku mapa geodezyjna.

Warunki przyłączenia wody i podłączenia się do kanalizacji określą miejscowe Zakłady Wodociągów i Kanalizacji. W odpowiedzi na nasz wniosek poinformują, czy istnieje sieć kanalizacyjna i możliwość podłączenia się do niej, podobnie wypowiedzą się w kwestii możliwości poboru wody.

Posiadając wyżej wymienione załączniki składamy wniosek o uzyskanie WZiZT. Powinna być do niego dołączona dodatkowo aktualna mapa geodezyjna działki, zawierająca wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek sąsiednich, którą uzyskujemy w Wydziale Geodezji.

Teoretycznie pożądaną decyzję (potocznie zwaną WZiZT) powinniśmy otrzymać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w wypadku szczególnych okoliczności, w ciągu 2 miesięcy.

Decyzja WZiZT będzie zawierać warunki szczegółowe zabudowy, a więc określi maksymalną wysokość obiektu, obowiązującą linię zabudowy (np. odległość od ulicy), sposób, w jaki inwestor powinien doprowadzić do domu wodę, gaz oraz odprowadzić ścieki kanalizacyjne, informację gdzie uzyska przyłączenie do sieci energetycznej i inne szczegółowe warunki, które ma spełnić, by Urząd wydał pozwolenie.

II. ETAP - uzyskania pozwolenia

Teraz rozpoczyna się etap współpracy z architektem. To jego zadaniem będzie przystosowanie wybranego i zakupionego gotowego projektu domu do warunków terenowych zakupionej przez nas działki i do warunków wynikających z WZiZT. W zleconym architektowi projekcie zagospodarowania terenu, na tzw. mapie sytuacyjno-wysokościowej znajdzie się m.in. ostateczne usytuowanie budynku na działce z niezbędnymi wymiarami, określenie poziomu zerowego budynku w stosunku do terenu, przebieg drogi dojazdowej i dojścia do domu, przebieg połączeń instalacyjnych budynku z sieciami zewnętrznymi, elementy małej architektury i projektowanej zieleni.

Ten projekt wymaga uzgodnienia z Wydziałem Geodezji Miasta lub Gminy, bądź we właściwym Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Po jego dokonaniu zlecamy wykonanie projektów poszczególnych przyłączy do odpowiednich sieci zewnętrznych. Ich uzyskanie kończy etap pierwszy kompletowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Teraz możemy złożyć w Urzędzie Gminy lub Miasta (w Wydziale Architektury i Budownictwa) WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w 3 egzemplarzach).
Do wniosku należy dołączyć:

  • gotowy projekt budowlany (kupiony w Drew-Hat)
  • projekt zagospodarowania terenu z mapą geodezyjną
  • projekty przyłączy
  • decyzję o warunkach zabudowy (WZiZT)
  • wszystkie wymienione wyżej uzgodnienia dotyczące mediów
  • odpis aktu notarialnego potwierdzający nasze prawo dysponowania działką 
  • kopię uprawnień projektanta 

Po 14 dniach od chwili uzyskania pozwolenia ( jest to czas uprawomocnienia się decyzji), wolno nam rozpocząć budowę. Na wykonanie przyłączeń gazowych i wewnętrznej instalacji gazowej zezwolenie musimy uzyskać odrębnie, w Zakładzie Gazowniczym.

żarówka 

zalety domu drewnianego

       Domy z drewna to nie tylko piękno samo w sobie

 

W praktyce domy drewniane to możliwość spełnienia swego skrywanego pragnienia, aby w naturze odnaleźć wewnętrzną harmonię. Jest to niewątpliwie ważna ich zaleta, chociaż nie jedyna. Drewniane domy mają ich znacznie więcej. Są przede wszystkim zdrowe. A wszystko za sprawą samoregulacji wilgotności, którą posiada drzewo, jako surowiec. Potrafi ono stworzyć optymalny dla naszego organizmu mikroklimat wnętrza, który jest nieosiągalny przy zastosowaniu innych technologii. Kolejnym atutem jest krótki czas budowy oraz lekkość konstrukcji. Stawiając dom drewniany z drewna suszonego nie musimy czekać na niego latami. A dzięki temu, że budynek jest lekki, minimalizujemy wielkość fundamentów, a co za tym idzie, także ich koszty.

Poza tym domy z bala nie wymagają stosowania przerw technologicznych, które są potrzebne podczas stosowania innych technologii, na przykład na wysychanie ścian. Dzięki temu, równie dobrze, tego typu domy możemy stawiać zimą. Jak więc widzimy domy drewniane całoroczne mają mnóstwo zalet. I dziś coraz częściej się o nich mówi, chociaż drewno wciąż jest mało popularnym surowcem budowlanym. Dlaczego? Może przez krążące stereotypy i mity.  Wiele osób uważa, że są zimne, że trudno je przebudować. A przecież to nie prawda. Domy drewniane dzięki swej konstrukcji pozwalają na bardzo łatwą przebudowę i modernizację w każdym momencie. Szybko też się nagrzewają i doskonale chronią dom przed zimnem a ich klimat jest niepowtarzalny...

 Zalety domów drewnianych w wielkim skrócie

ściany domów drewnianych regulują wilgotność poprzez jej wchłanianie i emisję
dom z drewna ma niski stopień przewodzenia ciepła - zmniejszenie kosztów ogrzewania
drewno jest jedynym materiałem budowlanym sprawdzonym od wieków i w 100% odtwarzalnym
dom drewniany posiada niekwestionowane walory estetyczne
szybka realizacja budowy, niezależnie od pory roku, harmonia z przyrodą
dom drewniany zbudowany jest z setek elementów, a każdy z nich jest sam w sobie dekoracyjny
domy drewniane posiadają przyjazny mikroklimat wnętrza - ciepły zimą i chłodny latem
budynki drewniane wbrew pozorom mają wysoką odporność ogniową

 

^ do góry

2015 © drewhat.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: InteractiveVision